3D Printed Medicine In News

2 min read
Jan 27, 2022 9:41:00 AM

We think it's great to see 3D printing applications are getting more widely tested.

This article was published in DI Life Science (18 of January, 2022) about the work of Christel Bergström on 3D printed medicines for better, safer and more efficient treatments of severely sick children. This is a great, multidisciplinary collaboration between three different faculties at Uppsala University and the Uppsala University Children´s Hospital with many scientists involved.

image (4)

The original text in swedish:

3D-printade piller snart i ditt hem
Inom bara några år kan 3D-utskrivna läkemedel för barn finnas på sjukhus. Och inom ett decennium kan familjer ha sina egna skrivare i hemmen. I alla fall om man får tro Christel Bergström, forskare på Uppsala universitet.

Christel Bergström, forskare på Uppsala universitet, som leder arbetet med att ta fram 3D-skrivna läkemedel.
På institutionen för farmaci vid Uppsala universitet pågår sedan några år tillbaka ett forskningsprojekt vars mål är att redan 2025 ha etablerat ett testcentrum för 3D-skrivare på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.
Enligt forskningsledare Christel Bergström är ambitionen att kunna tillverka dosanpassade läkemedel på plats för svårt sjuka barn med cancer eller neurologiska sjukdomar.
”Vi samarbetar nära med läkare och apotekare på sjukhuset. Engagemanget är väldigt stort”, säger hon.

Fördelarna med 3D-printning av läkemedel beskriver hon som många. Vid sidan av anpassning av dos och styrka kan även storleken på pillret följa individens önskemål, vilket gynnar dem som har svårt att svälja stora tabletter.
Barn kan också lockas med färgglada tabletter – och kanske till och med smak.
Om medicinen smakar jordgubb eller choklad blir den kanske roligare att ta? ”Ja. Men man får fundera noggrant över hur roligt det ska vara. Risken om det blir för mycket färg är att barnet blandar ihop det med godis. Man måste göra det här varsamt.”
Enligt Christel Bergström ligger hennes team om tolv personer i framkant vad gäller 3D-skrivna läkemedel. När hennes arbete går i mål är förhoppningen att infrastrukturen ska stå klar på sjukhusen och vara redo att användas.

image (3)

Runt 2030 ska 3D-skrivare kunna finnas i hemmen hos svårt sjuka barn. Men man får vara försiktig med till exempel färgsättningen. ”Risken om det blir för mycket färg är att barnet blandar ihop det med godis”, säger forskaren Christel Bergström.Foto:Most Photos
Fram emot 2030 hoppas hon att den ska kunna finnas i hemmen hos svårt sjuka barn.

Published in DI Life Science 18th of January 2022.